Zapraszamy na szkolenie z psychoterapii NEST w terminie 24-29.10.2022

17 lipca 2022|

Szkolenie NEST to sześćdziesięciogodzinny intensywny trening w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i/lub strat prokreacyjnych.

Trening ma dwutorowy charakter. Naprzemiennie odbywają się:

a) zajęcia wykładowo-warsztatowe,

b) zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego.

Niektóre spośród poruszanych zagadnień to: geneza traum, następstwa przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej), zaniedbania (emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego) oraz straty ciąży (aborcja, poronienie, urodzenie martwego dziecka, śmierć dziecka tuż po porodzie, oddanie dziecka do adopcji, zabiegi zapłodnień in vitro), powiązania między przemocą a stratą ciąży, trening asertywności, sytuacje graniczne, kryzysy rozwojowe, kluczowe konflikty, analiza genogramu, mechanizmy obronne, teorie rozwojowe, poczucie winy, żałoba, osłabianie niekorzystnych więzi partnerskich z przeszłości, negocjowanie realistycznych oczekiwań, podejmowanie racjonalnych decyzji, pojednanie, przeżywanie radości, proces grupowy, prezentacja różnorodnych technik terapeutycznych.

Szkolenie przygotowuje zarówno do prowadzenia psychoterapii indywidualnej jak i grupowej.

Ponadto, szkolenie NEST może być pomocne nie tylko w zakresie poszerzania wiedzy i wglądu odnośnie natury traumy kompleksowej czy procesu psychoterapii, ale też może pełnić rolę rozwojowej pracy własnej, pomagając terapeutom w mentalizacji różnego rodzaju wyzwań czy kryzysów życiowych, np. w zakresie relacji z rodzicami, małżonkami/partnerami, dziećmi czy innymi ważnymi osobami z ich życia.

Terapia NEST to podejście integratywne, inspirowane przez: psychoanalizę, podejścia psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, systemowe, narracyjne, egzystencjalno-humanistyczne, psychodramę, analizę transakcyjną oraz gestalt.

Szkolenia prowadzone są na żywo. Charakter szkolenia wyklucza prowadzenie zajęć online.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

1) Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie do konkretnego szkoleniowca maila o treści: „Jestem zainteresowany/a szkoleniem, proszę o wysłanie kwestionariusza kwalifikacyjnego”.

2) Po otrzymaniu takiego maila szkoleniowiec wyśle kwestionariusz kwalifikacyjny.

3) Kolejny krok to telefoniczna lub Skype’owa rozmowa kwalifikacyjna. Dokładny termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie. Ta rozmowa może również służyć odpowiedzi na wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące szkolenia.

Rozmowa kwalifikacyjna jest bezpłatna.

4) Osoby zakwalifikowane na szkolenie będą proszone o wpłacenie zaliczki w ciągu dwóch tygodni od odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Numer konta zostanie podany w stosownym czasie.

Dopiero po zapłaceniu zaliczki osoba oficjalnie ma zagwarantowane miejsce na szkoleniu.

LICZBA UCZESTNIKÓW:

W zależności od prowadzących szkolenie odbywa się w albo w jednej albo w dwóch grupach.

W pierwszym przypadku na szkolenie przyjmowanych jest od 6 do 8 osób i wszystkie zajęcia odbywają się w jednej grupie.

W drugim przypadku na szkolenie przyjmowanych jest od 12 do 16 osób i wtedy:

– zajęcia wykładowo-warsztatowe odbywają się w jednej dużej grupie (do 12-16 osób);
– zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego odbywają się w dwóch małych grupach (po 6-8 osób).

PROWADZĄCY:

  • Andrzej Miziołek, psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor aplikant, NEST (tel. +48 604 264 338, email: andrzej.miziolek@gmail.com)
  • Witold Simon, dr n. med., psychiatra, psychoterapeuta, trener, superwizor, NEST, SNP PTP, EAP, AGPA, SPR, (tel. +48 695 852 751, email: witold.simon@wp.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nest-terapia.eu

Zapoznałem się oraz akceptuję politykę prywatności. Akceptuję