Oferta terapii grupowej

28 marca 2022|

Początek dorosłości jest czasem szczególnym  ze względu na pojawianie się wielu zmian oraz podejmowanie nowych zadań i ról społecznych. Ten okres wiąże się m.in. z separacją od rodziny pochodzenia, wchodzeniem w poważniejsze związki partnerskie, budowaniem własnej rodziny, a jednocześnie koniecznością sprostania nowym zadaniom, jak studia czy pierwsze doświadczenia zawodowe. Może się to przyczyniać do przeżywania nadmiernego stresu, niepewności w nowych rolach życiowych czy powstawania różnych trudności emocjonalnych. Biorąc pod uwagę szczególne potrzeby młodych dorosłych, stworzyliśmy ofertę terapii grupowej dla tej grupy wiekowej.

Adresujemy ją do osób w wieku 20–35 lat, które :

  • mają trudności w radzeniu sobie z nowymi zadaniami
  • doświadczają problemów w relacjach z innymi (np. trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, nieśmiałość, brak wiary w trwałość relacji)
  • odczuwają brak satysfakcji, niezadowolenie ze swojego życia chcą lepiej rozumieć siebie i dowiedzieć się, w jaki sposób postrzegają ich inni
  • często odczuwają przygnębienie, lęk, niepokój, nieprzewidywalne zmiany nastrojów
  • cierpią na dolegliwości bólowe o niejasnym źródle
  • chcą być bardziej pewne siebie, wzmocnić swoje poczucie wartości
  • chcą coś zmienić w sobie, w swoim życiu

Formy pracy:

Grupa jest prowadzona  w podejściu psychodynamicznym interakcyjnym. Przedmiotem pracy są  trudności i problemy zgłaszane przez poszczególnych uczestników. Sesje grupowe polegają na wspólnym omawianiu tych trudności i próbie ich lepszego zrozumienia. Zadaniem osób prowadzących jest stwarzanie okazji do bezpośredniego, otwartego omawiania relacji uczestników z innymi osobami, także relacji z pozostałymi uczestnikami grupy.

Informacje organizacyjne:

Sesje grupowe odbywają się we czwartki w godz. 20:15-21:45 .

Koszt jednej sesji psychoterapii grupowej, trwającej 1,5 godziny, wynosi 100 zł. Grupę prowadzą Marta Zaleska (psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) oraz Maciej Zbyszewski (psycholog,  certyfikowany psychoterapeuta grupowy). Grupa jest długoterminowa, półotwarta- w trakcie jej trwania mogą dołączyć kolejne osoby. Liczba uczestników grupy to 6–9 osób. Minimalny czas uczestnictwa to rok, a często bywa dłuższy i trwa ok. 2-3 lata.

Kwalifikacja do grupy odbywa  się w trakcie indywidualnych konsultacji z osobami prowadzącymi grupę (wymagane są co najmniej 2 konsultacje, koszt jednej konsultacji 180 zł). 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy Marta Zaleska, tel: 608450199 Maciej Zbyszewski, tel: 501070818

Zapoznałem się oraz akceptuję politykę prywatności. Akceptuję