Zespół

ZESPÓŁ OŚRODKA ALEJE

Jestem psychologiem, mam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam czteroletnie Studium Psychoterapeutyczne w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR (ukierunkowane głównie na terapię systemową) i Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Ukończyłam też czteroletni kurs (core training) Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) w Laboratorium Psychoedukacji. Należę do Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, do Sekcji Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i do sekcji ISTDP Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. W ośrodku „Aleje” prowadzę terapię indywidualną (w tym psychoz i zaburzeń osobowości) oraz terapię rodzinną i małżeńską. W terapii rodzinnej używam podejścia systemowego zaś w indywidualnej pracuję psychodynamicznie, krótko lub długoterminowo, głównie metodą ISTDP.

607 975 394

zofia.adamowicz@aleje.waw.pl

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie 4,5 roku uczyłam się psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w ramach Kursu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam między innymi w Wojskowym Instytucie Medycznym, Akademickim Ośrodku Psychoterapii oraz Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i terapię par. Pomagam osobom, które mają trudności w relacjach, osobom, którym wydarzenia z przeszłości utrudniają życie w teraźniejszości i budowanie dobrej przyszłości. Mam doświadczenie w pomocy osobom, które przeżyły traumę, w pracy z osobami cierpiącymi na depresję, czy zmagającym się z lękiem. Pomagam osobom w kryzysie (związanym z chorobą, stratą, żałobą), a także kobietom przeżywającym trudności w ciąży i matkom zmagającymi się z trudnymi emocjami.

Kiedy spotykam się z klientem w gabinecie terapeutycznym skupiam się nie tylko na trudnościach, które przeżywa, ale także na mocnych stronach tej osoby, które mogą pomóc jej przezwyciężyć te trudności. Korzystam z technik psychoterapii ericksonowskiej, pracy metaforą, hipnozy ericksonowskiej, ale także pracy z ciałem.

Mam doświadczenie w pracy z osobami z innych krajów, prowadzę terapię w języku angielskim, rosyjskim i farsi.

Prywatnie jestem żoną i matką. Moją pasją jest poznawanie innych kultur i języków, dalsze i bliższe podróże oraz góry.

Serdecznie zapraszam na moją stronę: www.japsychoterapia.pl

Skontaktuj się ze mną i umów się na konsultację. Wybierz najwygodniejszą dla siebie formę kontaktu.

883 728 38

kontakt@japsychoterapia.pl

Program Studium Psychoterapii posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Tworkach na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz terapeutycznych szpitala Tworkowskiego, w Poradni Leczenia Nerwic szpitala Nowowiejskiego, związana była również z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

Pracuje pod stałą superwizją.

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie, kierunek: psychologia kliniczna. Posiadam ponad 8 lat doświadczenia pracy klinicznej, które zdobywałam w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu (Szpital w Józefowie).

Ukończyłam całościowe szkolenie z psychoterapii zintegrowanej organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod superwizją.

W Ośrodku Psychoterapii Aleje:

 • pracuję z młodzieżą powyżej 16 roku życia oraz z osobami dorosłymi,
 • z parami i rodzinami,
 • prowadzę konsultacje o charakterze poradnictwa i psychoedukacji dla rodziców.
513 932 262

jolanta.czapczyk@gmail.com

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, doktorat obroniłam w Polskiej Akademii Nauk. Odbyłam 4-letnie, podyplomowe szkolenie z psychoterapii, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in na stażach w Klinice Nerwic i Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i w Warszawie. Później przez 2 lata prowadziłam systemową terapię rodzin w Szpitalu w Józefowie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Od blisko 20 lat pracuję w Ośrodku Psychoterapii Aleje. W pracy łączę podejście psychodynamiczne i systemowe.

Psychoterapię prowadzę pod superwizją mgr Hanny Jaworskiej i mgr Jadwigi Śliwczyńskiej.

Zapraszam na psychoterapię rodziny, pary i dorosłych :

 • Psychoterapia indywidualna dla dorosłych – 50 min.
  • długoterminowa – (podejście psychodynamiczne, rozszerzone o paradygmat systemowy)
  • krótkoterminowa – (interwencja kryzysowa, skoncentrowana na rozwiązaniu)
 • Pary mające trudności (podejście systemowo-interakcyjne) – 90 min.
 • Rodziny (systemowa terapia rodzin) – 120 min.
507 135 176

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapią par i rodzin.

Studiowałam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podyplomowo ukończyłam 2-letnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, roczne szkolenie z psychoterapii krótkoterminowej oraz 4-letnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kontynuuję swój rozwój zawodowy uczestnicząc w konferencjach naukowych, seminariach, grupach superwizyjnych oraz czytając literaturę zawodową. Praca psychoterapeuty i superwizora jest dla mnie niewyczerpanym źródłem pasji i satysfakcji.

Prowadzę psychoterapię krótko i długoterminową, korzystając głównie z perspektywy psychodynamicznej i systemowej.

Prowadzę superwizję procesów terapeutycznych dla osób szkolących się w psychoterapii.

Osoby zainteresowane zapraszam na moją stronę internetową: www.psychodynamiczna-psychoterapia.pl

Ukończone szkolenie czteroletnie w terapii behawioralno poznawczej. W latach 1996r do 2017 r. ordynator oddziału psychiatrii dziecięcej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu Filia w Józefowie.

Od lat zaangażowana na rzecz osób krzywdzonych, po przeżyciach traumatycznych, torturach. Absolwentka Szkoły Praw i Wolności Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw i Wolności Człowieka, aktywnie działająca na rzecz praw człowieka, praw dziecka, praw pacjenta.

Od wielu lat współpracuje w zakresie ochrony praw człowieka z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, z Fundacją Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna, współuczestniczka międzynarodowego projektu „PROTECT” dotyczącego szybkiej identyfikacji i procedury pomocy dla ofiar tortur

Ukończone studia podyplomowe na SGH w Warszawie w kierunku zarządzania organizacjami służby zdrowia.

Bierze czynny udział w szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych, psychoterapeutycznych.

Za działalność na rzecz dzieci otrzymała w 2011roku nagrodę im Aliny Margolis Edelmann.

601 590 511

605 592 595 (proszę zostawić wiadomość lub wysłać SMS)

Ukończyłem studia psychologiczne o specjalizacji psychologia kliniczna i osobowości. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, a także certyfikat psychoterapeuty w programie terapii grupowej NEST – New Experience for Survivors of Trauma (Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą). Ukończyłem szkolenie uprawniające do prowadzenia treningów zastępowania agresji TZA-ART oraz cykl szkoleniowy „Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin”, prowadzony przez Bogdana de Barbaro.

W 2004 roku pracowałem jako psycholog-stażysta w Szpitalu Warszawa-Śródmieście na oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej, oraz w Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej, na oddziale dziennym nerwic i oddziale odwykowym. W 2005 roku rozpocząłem pracę jako psychoterapeuta prowadząc grupę dla osób dotkniętych traumą w programie NEST. W latach 2006-2007 pracowałem jako psycholog rodzinny w dwóch świetlicach socjoterapeutycznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo”. Od kwietnia 2006 roku do końca roku 2009 pracowałem w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia „Aslan” prowadząc psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, terapię grupową, konsultacje i warsztaty, a także obozy terapeutyczne. W latach 2012-2013 pracowałem jako psychoterapeuta w przychodni przyszpitalnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Aktualnie prowadzę terapię indywidualną i grupową dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających rozmaitych trudności życiowych, takich jak depresja, kłopoty małżeńskie lub rodzinne, kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, problemy wychowawcze, niskie poczucie własnej wartości i niezadowolenie z życia, zaburzenia snu i jedzenia, zaburzenia lękowe, doświadczenie znaczącej straty osobistej. Swoją pracę poddaję superwizji u Pani mgr Jadwigi Śliwczyńskiej.

Prowadzę również szkolenia w psychoterapii grupowej NEST, oraz superwizję indywidualną jako superwizor-aplikant Stowarzyszenia NEST. Więcej informacji o psychoterapii NEST można znaleźć pod następującym adresem: www.nest-terapia.eu

604 264 338

andrzej.miziolek@gmail.com

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam 4 – letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz liczne inne szkolenia zawodowe. Ukończyłam również studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam między innymi w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu (na oddziale nerwic i zaburzeń psychosomatycznych, emocjonalnych dla młodzieży w Zagórzu oraz na oddziale Terapii Uzależnień w Otwocku ), Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Z Ośrodkiem Psychoterapii ALEJE jestem związana od 2009 roku.
Prowadzę psychoterapię krótko i długoterminową, w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Zajmuję się terapią indywidualną, grupową, prowadzę treningi umiejętności psychologicznych i społecznych, warsztaty psychoedukacyjne, terapeutyczne oraz rozwoju osobistego.

Pracuję pod superwizją.

Zapraszam osoby, które doświadczają:

 • lęku, napięcia, objawów nerwicowych, depresyjnych, psychosomatycznych
 • trudności w kontaktach społecznych,
 • dyskomfortu związanego z życiowo ciężką sytuacją.

Osoby:

 • z kryzysem w związku,
 • z bolesnymi, traumatycznymi doświadczeniami,
 • związane z macierzyństwem, rodzicielstwem,
 • mające problemy okołorozwodowe, z uzależnieniami, z realizowaniem podjętych ról życiowych,
 • dotyczące dorastającej młodzieży,
 • potrzebujące wzmocnić poczucie własnej wartości, sprawczości,
 • chcące podnieść swoją samoświadomość w obszarze psychicznym, emocjonalnym.

W procesie terapeutycznym zapraszam do pracy nad przezwyciężaniem trudności, jak również do rozwijania swojego potencjału, mocnych stron.

668 83 78 26

malgorzata.opanowicz@wp.pl

Z wyboru i zamiłowania psychoterapeutka Dzieci i Młodzieży. Prowadzę diagnozą oraz planuję i wdrażam indywidualny plan terapeutyczny. W swojej pracy kładę duży nacisk na współprace z Rodzicami i Opiekunami moich Pacjentów.

Od 2007r. doświadczenie zdobywałam w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży szpitala w Józefowie. Podejmowałam również współpracę z państwowymi i prywatnymi poradniami zdrowia psychicznego. Dbając o jakość pracy pozostaję pod stałą superwizją zarówno w nurcie poznawczo-behawioralnym jak i EMDR. Systematycznie uczestniczę w warsztatach doskonalących.

Zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży które doświadczyły wydarzeń traumatycznych (wypadki komunikacyjne, choroby, booling, przemoc), będących w trakcie żałoby, z depresją, lękami, zespołem Asperger oraz wielu innych.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

509 058 841

mjw.psychoterapia@gmail.com

Ukończyłam całościowe szkolenia w podejściu systemowym oraz w intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej /ISTDP/.

Prowadzę psychoterapię indywidualną , par i rodzin. Zajmuję się problematyką nerwic, depresji, kryzysami związków i rodzin, celami rozwojowymi. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Certyfikat psychoterapeuty (nr 468) uzyskałam w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

W Ośrodku Psychoterapii ALEJE pracuję od jego założenia w roku 2000.

Ponadto mam doświadczenie z pracy m.in w psychiatrycznym szpitalu dziecięcym w Józefowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ośrodku Caritas dla osób uwikłanych w przemoc domową, ośrodku terapii uzależnień dla młodzieży, hospicjum, oddziale psychiatryczno-gruźliczym.

Zapraszam we wtorki i środy na terapię indywidualną ( 50 minut) a w piątki i soboty na terapię par i rodzin (90-100 minut) oraz na superwizję psychoterapii indywidualna i grupową.

603 777 233

tatiana.wroblewska@wp.pl

Ukończyłem studia magisterskie w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalnością w zakresie psychoterapii i rozwiązywania konfliktów oraz kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szczególne obszary mojego zainteresowania to: osoby ze schizofrenią, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, systemowa terapia ro
dzin, terapia par, pomoc w kryzysach egzystencjalnych i wspieranie rozwoju osobistego.

Mam żonę i troje dzieci.

600 928 524

piotropalka@poczta.onet.pl

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła trzyletnie podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie.

Od 2001 roku pracuje w całodobowym oddziale w III Klinice Psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 9 lat prowadzi także praktykę ambulatoryjną, współpracując m.in. z Ośrodkiem Psychoterapii Aleje. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Pracuje jako lekarz psychiatra. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem farmakologicznym chorób i zaburzeń psychicznych: schizofrenii i innych psychoz, zaburzeń nastroju: depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, nerwicowych, obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń adaptacyjnych, psychosomatycznych.

608 357 248

Jestem psychologiem klinicznym, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wykładowcą akademickim oraz dziennikarzem.

Jako psycholog zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową, wspieraniem i treningiem rozwoju osobistego.

Obszarem mojej pracy są m.in.:

 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • depresja,
 • zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki),
 • nerwice,
 • przewlekły stres,
 • problemy związane z wiekiem,
 • problemy z seksualnością.

To także wspieranie rozwoju osobowości, pomoc w różnego rodzaju kryzysach (emocjonalnych, osobowości, wieku, związku), radzenie sobie z trudnymi emocjami (np. złością) oraz problemami w kontaktach interpersonalnych.

Współpracuję ze Stowarzyszeniem 50+, co pozwala mi na bieżąco obserwować potrzeby również tej grupy wiekowej. Pracuję również jako terapeuta par i związków, dotyczy to zarówno związków kobiety i mężczyzny jak i par homoseksualnych. Pomoc osobom homoseksualnym jest także jednym z ważniejszych obszarów mojej pracy, od wielu lat współpracuję jako psycholog z warszawskim Stowarzyszeniem Lambda. Zajmuję się też rozwojem osobistym oraz prowadzeniem szkoleń, warsztatów i treningów psychoedukacyjnych.

W pracy wykorzystuję wszelkie metody, których uczyłam się i wciąż uczę na różnego rodzaju szkoleniach. Metody pracy dobieram w zależności od zgłaszanego problemu czy potrzeby pacjenta. Psychoterapię prowadzę pod superwizją.

Jeśli chcesz coś w swoim życiu zmienić – zadzwoń i umów się na spotkanie:

603 136 578

renrom@wp.pl

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1996), specjalizował się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W roku 2005 ukończył certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, czteroletnie studia psychoterapeutyczne pod kierunkiem Prof.Ireny Namysłowskiej. W roku 2007 ukończył roczny kurs terapii prowadzony przez Berta Hellingera.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, obsejyjno-kompulsywnych, osobowości, wieku podeszłego oraz nerwicowych.

Ma duże doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i leków.
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz rodzinną, są one superwizowane przez panią Prof. Irenę Namysłowską oraz panią mgr. Hannę Jaworską.

Konsultuje w języku angielskim. Wizyty domowe u pacjentów.

602 661 607

smolen.dominik@gmail.com

 • Jestem absolwentką wyższych studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam podyplomowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii zintegrowanej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem i dorastającym, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pod kier. prof. dr hab. med. Ireny Namysłowskiej
 • pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy systemowej
 • mam kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii
 • odbyłam staż m.in. w Grupie Synapsis oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  przez 10 lat pracowałam w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Grupy Synapsis, gdzie zajmowałam się psychoterapią dorosłych i młodzieży, prowadziłam warsztaty i zajęcia szkoleniowe dla stażystów
 • w latach 2005-2013 pracowałam w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci MCNiR, gdzie początkowo pracowałam terapeutycznie z dziećmi i prowadziłam terapię rodzinną, a następnie zajmowałam się terapią indywidualną i grupową młodzieży
 • pracowałam także w świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży oraz w ośrodku adopcyjnym, gdzie wspomagałam małżeństwa w procesie adopcji
 • swoją pracę regularnie superwizuję i podnoszę swoje kwalifikacje na specjalistycznych szkoleniach.
 • prywatnie jestem mamą syna i córki
 • lubię fotografować, czytać książki i podróżować

W Ośrodku Aleje prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych oraz młodzieży powyżej 15 roku życia. Pracuję z osobami z rozmaitymi problemami emocjonalnymi, w różnych sytuacjach życiowych, chcącymi zmienić coś w sobie i swoim życiu.

608 450 199

psychoterapia9@gmail.com

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz studia podyplomowe na kierunku psychotraumatologia. Obecnie odbywam szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym, organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Posiadam certyfikat EMDR Basic Training wydany przez EMDR Europe.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Tworkach oraz w Poradni Leczenia Nerwic Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par i rodzin. Pracuję w podejściu systemowym oraz metodą EMDR. Moja praca podlega stałej superwizji.

Zajmuję się terapią traumy (m.in. PTSD) oraz wsparciem osób w sytuacji kryzysu wynikającego np. z żałoby, choroby, rozstania lub utraty sensu życia. Pomagam osobom z trudnościami emocjonalnymi, z dolegliwościami psychosomatycznymi, z niskim poczuciem wartości, doświadczającym problemów w relacjach oraz mającym trudności w osiąganiu celów. Pracuję z rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych.

W celu umówienia wizyty zapraszam do kontaktu:

572 831 844

Zapoznałem się oraz akceptuję politykę prywatności. Akceptuję