Zespół

ZESPÓŁ OŚRODKA ALEJE

Jestem psychologiem, mam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam czteroletnie Studium Psychoterapeutyczne w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR (ukierunkowane głównie na terapię systemową) i Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Ukończyłam też czteroletni kurs (core training) Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) w Laboratorium Psychoedukacji. Należę do Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, do Sekcji Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i do sekcji ISTDP Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. W ośrodku „Aleje” prowadzę terapię indywidualną (w tym psychoz i zaburzeń osobowości) oraz terapię rodzinną i małżeńską. W terapii rodzinnej używam podejścia systemowego zaś w indywidualnej pracuję psychodynamicznie, krótko lub długoterminowo, głównie metodą ISTDP.

607 975 394

zosiaa@impan.pl

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapią par i rodzin.

Studiowałam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podyplomowo ukończyłam 2-letnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, roczne szkolenie z psychoterapii krótkoterminowej oraz 4-letnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kontynuuję swój rozwój zawodowy uczestnicząc w konferencjach naukowych, seminariach, grupach superwizyjnych oraz czytając literaturę zawodową. Praca psychoterapeuty i superwizora jest dla mnie niewyczerpanym źródłem pasji i satysfakcji.

Prowadzę psychoterapię krótko i długoterminową, korzystając głównie z perspektywy psychodynamicznej i systemowej.

Prowadzę superwizję procesów terapeutycznych dla osób szkolących się w psychoterapii.

Osoby zainteresowane zapraszam na moją stronę internetową: www.psychoterapia-psychodynamiczna.com

505 101 174

dtomasiak@o2.pl

Ukończyłam studia na Wydziale Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Profilaktyka Przemocy Seksualnej Wobec Dzieci i Młodzieży.

Psychoterapii uczyłam się w podejściu integratywnym w trakcie czteroletniego szkolenia w SPCH.

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w Zaawansowanej Szkole Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji.

Pracuję z osobami dorosłymi i z młodzieżą w sytuacjach:

kryzysów życiowych

problemów w relacjach

trudności wychowawczych i emocjonalnych

a także z osobami skrzywdzonymi przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną.

Pracuję również w języku angielskim.

601 206 252

miejscespotkania2021@gmail.com

Ukończyłem studia psychologiczne o specjalizacji psychologia kliniczna i osobowości. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, a także certyfikat psychoterapeuty w programie terapii grupowej NEST – New Experience for Survivors of Trauma (Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą). Ukończyłem szkolenie uprawniające do prowadzenia treningów zastępowania agresji TZA-ART oraz cykl szkoleniowy „Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin”, prowadzony przez Bogdana de Barbaro.

W 2004 roku pracowałem jako psycholog-stażysta w Szpitalu Warszawa-Śródmieście na oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej, oraz w Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej, na oddziale dziennym nerwic i oddziale odwykowym. W 2005 roku rozpocząłem pracę jako psychoterapeuta prowadząc grupę dla osób dotkniętych traumą w programie NEST. W latach 2006-2007 pracowałem jako psycholog rodzinny w dwóch świetlicach socjoterapeutycznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo”. Od kwietnia 2006 roku do końca roku 2009 pracowałem w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia „Aslan” prowadząc psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, terapię grupową, konsultacje i warsztaty, a także obozy terapeutyczne. W latach 2012-2013 pracowałem jako psychoterapeuta w przychodni przyszpitalnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Aktualnie prowadzę terapię indywidualną i grupową dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających rozmaitych trudności życiowych, takich jak depresja, kłopoty małżeńskie lub rodzinne, kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, problemy wychowawcze, niskie poczucie własnej wartości i niezadowolenie z życia, zaburzenia snu i jedzenia, zaburzenia lękowe, doświadczenie znaczącej straty osobistej. Swoją pracę poddaję superwizji u Pani mgr Jadwigi Śliwczyńskiej.

Prowadzę również szkolenia w psychoterapii grupowej NEST, oraz superwizję indywidualną jako superwizor-aplikant Stowarzyszenia NEST. Więcej informacji o psychoterapii NEST można znaleźć pod następującym adresem: www.nest-terapia.eu

604 264 338

andrzej.miziolek@gmail.com

Ukończyłem studia magisterskie w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalnością w zakresie psychoterapii i rozwiązywania konfliktów oraz kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szczególne obszary mojego zainteresowania to: osoby ze schizofrenią, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, systemowa terapia rodzin, terapia par, pomoc w kryzysach egzystencjalnych i wspieranie rozwoju osobistego.

Mam żonę i troje dzieci.

692 637 038

piotropalka@poczta.onet.pl

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, jak również Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Polonistyki.

Ukończyłam 4–letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Posiadam certyfikat podstawowego szkolenia w zakresie EMDR Europe.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam, między innymi: w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, na oddziale Terapii Uzależnień w Otwocku, Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Ośrodku Psychoterapii „Aleje”.

Uczestniczyłam w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach. W ostatnich dwóch latach (2018-20), między innymi: konferencje Trzech Sekcji Psychoterapii, „Wprowadzenie do Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)”, „Psychoterapia pary w oparciu o teorię więzi”, Letnia Szkoła Psychoterapii (Laboratorium Psychoedukacji).

Zajmuję się terapią indywidualną, grupową, prowadzę treningi umiejętności psychologicznych i społecznych, warsztaty psychoedukacyjne oraz rozwoju osobistego.

Jako psycholog posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i młodzieżą.

Zapraszam osoby:

 • potrzebujące wsparcia w związku z traumami, urazami
 • mające problem z uzależnieniem
 • z problemem w relacjach, kontaktach społecznych
 • związanych z trudną, kryzysową sytuacją życiową
 • osoby wysokowrażliwe
 • z problemem w realizacji ról życiowych
 • z trudnościami emocjonalnym.

Metody pracy:

 • psychoterapia
 • konsultacje psychologiczne indywidualne
 • konsultacje rodzicielskie
 • terapia par.

Bliskie jest mi całościowe, holistyczne podejście do człowieka, w swojej pracy uwzględniam dążenie do integracji ciała, emocji, psychiki, intelektu.

Pracuję pod superwizją.

668 83 78 26

malgorzata.opanowicz@wp.pl

Ukończone szkolenie czteroletnie w terapii behawioralno poznawczej. W latach 1996r do 2017 r. ordynator oddziału psychiatrii dziecięcej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu Filia w Józefowie.

Od lat zaangażowana na rzecz osób krzywdzonych, po przeżyciach traumatycznych, torturach. Absolwentka Szkoły Praw i Wolności Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw i Wolności Człowieka, aktywnie działająca na rzecz praw człowieka, praw dziecka, praw pacjenta.

Od wielu lat współpracuje w zakresie ochrony praw człowieka z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, z Fundacją Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna, współuczestniczka międzynarodowego projektu „PROTECT” dotyczącego szybkiej identyfikacji i procedury pomocy dla ofiar tortur

Ukończone studia podyplomowe na SGH w Warszawie w kierunku zarządzania organizacjami służby zdrowia.

Bierze czynny udział w szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych, psychoterapeutycznych.

Za działalność na rzecz dzieci otrzymała w 2011roku nagrodę im Aliny Margolis Edelmann.

601 590 511

605 592 595 (proszę zostawić wiadomość lub wysłać SMS)

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła trzyletnie podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie.

Od 2001 roku pracuje w całodobowym oddziale w III Klinice Psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 9 lat prowadzi także praktykę ambulatoryjną, współpracując m.in. z Ośrodkiem Psychoterapii Aleje. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Pracuje jako lekarz psychiatra. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem farmakologicznym chorób i zaburzeń psychicznych: schizofrenii i innych psychoz, zaburzeń nastroju: depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, nerwicowych, obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń adaptacyjnych, psychosomatycznych.

608 357 248

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, doktorat obroniłam w Polskiej Akademii Nauk. Odbyłam 4-letnie, podyplomowe szkolenie z psychoterapii, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in na stażach w Klinice Nerwic i Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i w Warszawie. Później przez 2 lata prowadziłam systemową terapię rodzin w Szpitalu w Józefowie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Od blisko 20 lat pracuję w Ośrodku Psychoterapii Aleje. W pracy łączę podejście psychodynamiczne i systemowe.

Psychoterapię prowadzę pod superwizją mgr Hanny Jaworskiej i mgr Jadwigi Śliwczyńskiej.

Zapraszam na psychoterapię rodziny, pary i dorosłych :

 • Psychoterapia indywidualna dla dorosłych - 50 min.
  • długoterminowa – (podejście psychodynamiczne, rozszerzone o paradygmat systemowy)
  • krótkoterminowa – (interwencja kryzysowa, skoncentrowana na rozwiązaniu)
 • Pary mające trudności (podejście systemowo-interakcyjne) - 90 min.
 • Rodziny (systemowa terapia rodzin) - 120 min.
507 135 176

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1996), specjalizował się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W roku 2005 ukończył certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, czteroletnie studia psychoterapeutyczne pod kierunkiem Prof. Ireny Namysłowskiej. W roku 2007 ukończył roczny kurs terapii prowadzony przez Berta Hellingera.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, obsesyjno-kompulsywnych, osobowości, wieku podeszłego oraz nerwicowych.

Ma duże doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i leków.
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz rodzinną, są one superwizowane przez Prof. Irenę Namysłowską oraz Panią Katarzynę Walewską.

Konsultuje w języku angielskim. Wizyty domowe u pacjentów.

602 661 607

smolen.dominik@gmail.com

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie, kierunek: psychologia kliniczna. Posiadam ponad 8 lat doświadczenia pracy klinicznej, które zdobywałam w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu (Szpital w Józefowie).

Ukończyłam całościowe szkolenie z psychoterapii zintegrowanej organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod superwizją.

W Ośrodku Psychoterapii Aleje:

 • pracuję z młodzieżą powyżej 16 roku życia oraz z osobami dorosłymi,
 • z parami i rodzinami,
 • prowadzę konsultacje o charakterze poradnictwa i psychoedukacji dla rodziców.
513 932 262

jolanta.czapczyk@gmail.com

Ukończyłam całościowe szkolenia w podejściu systemowym oraz w intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej /ISTDP/.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Zajmuję się problematyką nerwic, depresji, kryzysami związków i rodzin, celami rozwojowymi. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Certyfikat psychoterapeuty (nr 468) uzyskałam w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

W Ośrodku Psychoterapii ALEJE pracuję od jego założenia w roku 2000.

Ponadto mam doświadczenie z pracy m.in w psychiatrycznym szpitalu dziecięcym w Józefowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ośrodku Caritas dla osób uwikłanych w przemoc domową, ośrodku terapii uzależnień dla młodzieży, hospicjum, oddziale psychiatryczno-gruźliczym.

Zapraszam we wtorki i środy na terapię indywidualną (50 minut) a w piątki i soboty na terapię par i rodzin (90-100 minut) oraz na superwizję psychoterapii indywidualna i grupową.

603 777 233

tatiana.wroblewska@wp.pl

Ukończyłam psychologię i psychotraumatologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz zaawansowany kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Posiadam certyfikat ukończenia pełnego szkolenia podstawowego EMDR, wydany przez EMDR Europe.

Pomagam osobom w sytuacji kryzysu, z niskim poczuciem własnej wartości, przeżywającym trudności emocjonalne oraz problemy w relacjach. Zajmuję się terapią traumy (m.in. PTSD). Pracuję pod superwizją.

505 626 646

 • Jestem absolwentką wyższych studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam podyplomowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii zintegrowanej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem i dorastającym, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pod kier. prof. dr hab. med. Ireny Namysłowskiej
 • pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy systemowej
 • mam kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii
 • odbyłam staż m.in. w Grupie Synapsis oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  przez 10 lat pracowałam w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Grupy Synapsis, gdzie zajmowałam się psychoterapią dorosłych i młodzieży, prowadziłam warsztaty i zajęcia szkoleniowe dla stażystów
 • w latach 2005-2013 pracowałam w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci MCNiR, gdzie początkowo pracowałam terapeutycznie z dziećmi i prowadziłam terapię rodzinną, a następnie zajmowałam się terapią indywidualną i grupową młodzieży
 • pracowałam także w świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży oraz w ośrodku adopcyjnym, gdzie wspomagałam małżeństwa w procesie adopcji
 • swoją pracę regularnie superwizuję i podnoszę swoje kwalifikacje na specjalistycznych szkoleniach.
 • prywatnie jestem mamą syna i córki
 • lubię fotografować, czytać książki i podróżować

W Ośrodku Aleje prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych oraz młodzieży powyżej 15 roku życia. Pracuję z osobami z rozmaitymi problemami emocjonalnymi, w różnych sytuacjach życiowych, chcącymi zmienić coś w sobie i swoim życiu.

608 450 199

psychoterapia9@gmail.com

Zapoznałem się oraz akceptuję politykę prywatności. Akceptuję