Zespół

ZESPÓŁ OŚRODKA ALEJE

Jestem psychologiem, mam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam czteroletnie Studium Psychoterapeutyczne w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR (ukierunkowane głównie na terapię systemową) i Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Ukończyłam też czteroletni kurs (core training) Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) w Laboratorium Psychoedukacji. Należę do Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, do Sekcji Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i do sekcji ISTDP Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. W ośrodku „Aleje” prowadzę terapię indywidualną (w tym psychoz i zaburzeń osobowości) oraz terapię rodzinną i małżeńską. W terapii rodzinnej używam podejścia systemowego zaś w indywidualnej pracuję psychodynamicznie, krótko lub długoterminowo, głównie metodą ISTDP.

607 975 394

zofia.adamowicz@aleje.waw.pl

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie 4,5 roku uczyłam się psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w ramach Kursu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam między innymi w Wojskowym Instytucie Medycznym, Akademickim Ośrodku Psychoterapii oraz Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i terapię par. Pomagam osobom, które mają trudności w relacjach, osobom, którym wydarzenia z przeszłości utrudniają życie w teraźniejszości i budowanie dobrej przyszłości. Mam doświadczenie w pomocy osobom, które przeżyły traumę, w pracy z osobami cierpiącymi na depresję, czy zmagającym się z lękiem. Pomagam osobom w kryzysie (związanym z chorobą, stratą, żałobą), a także kobietom przeżywającym trudności w ciąży i matkom zmagającymi się z trudnymi emocjami.

Kiedy spotykam się z klientem w gabinecie terapeutycznym skupiam się nie tylko na trudnościach, które przeżywa, ale także na mocnych stronach tej osoby, które mogą pomóc jej przezwyciężyć te trudności. Korzystam z technik psychoterapii ericksonowskiej, pracy metaforą, hipnozy ericksonowskiej, ale także pracy z ciałem.

Mam doświadczenie w pracy z osobami z innych krajów, prowadzę terapię w języku angielskim, rosyjskim i farsi.

Prywatnie jestem żoną i matką. Moją pasją jest poznawanie innych kultur i języków, dalsze i bliższe podróże oraz góry.

Serdecznie zapraszam na moją stronę: www.japsychoterapia.pl

Skontaktuj się ze mną i umów się na konsultację. Wybierz najwygodniejszą dla siebie formę kontaktu.

883 728 385

kontakt@japsychoterapia.pl

Program Studium Psychoterapii posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Tworkach na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz terapeutycznych szpitala Tworkowskiego, w Poradni Leczenia Nerwic szpitala Nowowiejskiego, związana była również z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

Pracuje pod stałą superwizją.

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie, kierunek: psychologia kliniczna. Posiadam ponad 8 lat doświadczenia pracy klinicznej, które zdobywałam w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu (Szpital w Józefowie).

Ukończyłam całościowe szkolenie z psychoterapii zintegrowanej organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod superwizją.

W Ośrodku Psychoterapii Aleje:

 • pracuję z młodzieżą powyżej 16 roku życia oraz z osobami dorosłymi,
 • z parami i rodzinami,
 • prowadzę konsultacje o charakterze poradnictwa i psychoedukacji dla rodziców.
513 932 262

jolanta.czapczyk@gmail.com

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, doktorat obroniłam w Polskiej Akademii Nauk. Odbyłam 4-letnie, podyplomowe szkolenie z psychoterapii, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in na stażach w Klinice Nerwic i Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i w Warszawie. Później przez 2 lata prowadziłam systemową terapię rodzin w Szpitalu w Józefowie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Od blisko 20 lat pracuję w Ośrodku Psychoterapii Aleje. W pracy łączę podejście psychodynamiczne i systemowe.

Psychoterapię prowadzę pod superwizją mgr Hanny Jaworskiej i mgr Jadwigi Śliwczyńskiej.

Zapraszam na psychoterapię rodziny, pary i dorosłych :

 • Psychoterapia indywidualna dla dorosłych – 50 min.
  • długoterminowa – (podejście psychodynamiczne, rozszerzone o paradygmat systemowy)
  • krótkoterminowa – (interwencja kryzysowa, skoncentrowana na rozwiązaniu)
 • Pary mające trudności (podejście systemowo-interakcyjne) – 90 min.
 • Rodziny (systemowa terapia rodzin) – 120 min.
507 135 176

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapią par i rodzin.

Studiowałam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podyplomowo ukończyłam 2-letnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, roczne szkolenie z psychoterapii krótkoterminowej oraz 4-letnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kontynuuję swój rozwój zawodowy uczestnicząc w konferencjach naukowych, seminariach, grupach superwizyjnych oraz czytając literaturę zawodową. Praca psychoterapeuty i superwizora jest dla mnie niewyczerpanym źródłem pasji i satysfakcji.

Prowadzę psychoterapię krótko i długoterminową, korzystając głównie z perspektywy psychodynamicznej i systemowej.

Prowadzę superwizję procesów terapeutycznych dla osób szkolących się w psychoterapii.

Osoby zainteresowane zapraszam na moją stronę internetową: www.psychodynamiczna-psychoterapia.pl

Ukończone szkolenie czteroletnie w terapii behawioralno poznawczej. W latach 1996r do 2017 r. ordynator oddziału psychiatrii dziecięcej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu Filia w Józefowie.

Od lat zaangażowana na rzecz osób krzywdzonych, po przeżyciach traumatycznych, torturach. Absolwentka Szkoły Praw i Wolności Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw i Wolności Człowieka, aktywnie działająca na rzecz praw człowieka, praw dziecka, praw pacjenta.

Od wielu lat współpracuje w zakresie ochrony praw człowieka z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, z Fundacją Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna, współuczestniczka międzynarodowego projektu „PROTECT” dotyczącego szybkiej identyfikacji i procedury pomocy dla ofiar tortur

Ukończone studia podyplomowe na SGH w Warszawie w kierunku zarządzania organizacjami służby zdrowia.

Bierze czynny udział w szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych, psychoterapeutycznych.

Za działalność na rzecz dzieci otrzymała w 2011roku nagrodę im Aliny Margolis Edelmann.

601 590 511

605 592 595 (proszę zostawić wiadomość lub wysłać SMS)

Ukończyłem studia psychologiczne o specjalizacji psychologia kliniczna i osobowości. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, a także certyfikat psychoterapeuty w programie terapii grupowej NEST – New Experience for Survivors of Trauma (Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą). Ukończyłem szkolenie uprawniające do prowadzenia treningów zastępowania agresji TZA-ART oraz cykl szkoleniowy „Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin”, prowadzony przez Bogdana de Barbaro.

W 2004 roku pracowałem jako psycholog-stażysta w Szpitalu Warszawa-Śródmieście na oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej, oraz w Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej, na oddziale dziennym nerwic i oddziale odwykowym. W 2005 roku rozpocząłem pracę jako psychoterapeuta prowadząc grupę dla osób dotkniętych traumą w programie NEST. W latach 2006-2007 pracowałem jako psycholog rodzinny w dwóch świetlicach socjoterapeutycznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo”. Od kwietnia 2006 roku do końca roku 2009 pracowałem w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia „Aslan” prowadząc psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, terapię grupową, konsultacje i warsztaty, a także obozy terapeutyczne. W latach 2012-2013 pracowałem jako psychoterapeuta w przychodni przyszpitalnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Aktualnie prowadzę terapię indywidualną i grupową dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających rozmaitych trudności życiowych, takich jak depresja, kłopoty małżeńskie lub rodzinne, kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, problemy wychowawcze, niskie poczucie własnej wartości i niezadowolenie z życia, zaburzenia snu i jedzenia, zaburzenia lękowe, doświadczenie znaczącej straty osobistej. Swoją pracę poddaję superwizji u Pani mgr Jadwigi Śliwczyńskiej.

Prowadzę również szkolenia w psychoterapii grupowej NEST, oraz superwizję indywidualną jako superwizor-aplikant Stowarzyszenia NEST. Więcej informacji o psychoterapii NEST można znaleźć pod następującym adresem: www.nest-terapia.eu

604 264 338

andrzej.miziolek@gmail.com

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam 4 – letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz liczne inne szkolenia zawodowe. Ukończyłam również studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam między innymi w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu (na oddziale nerwic i zaburzeń psychosomatycznych, emocjonalnych dla młodzieży w Zagórzu oraz na oddziale Terapii Uzależnień w Otwocku ), Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Z Ośrodkiem Psychoterapii ALEJE jestem związana od 2009 roku.
Prowadzę psychoterapię krótko i długoterminową, w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Zajmuję się terapią indywidualną, grupową, prowadzę treningi umiejętności psychologicznych i społecznych, warsztaty psychoedukacyjne, terapeutyczne oraz rozwoju osobistego.

Pracuję pod superwizją.

Zapraszam osoby, które doświadczają:

 • lęku, napięcia, objawów nerwicowych, depresyjnych, psychosomatycznych
 • trudności w kontaktach społecznych,
 • dyskomfortu związanego z życiowo ciężką sytuacją.

Osoby:

 • z kryzysem w związku,
 • z bolesnymi, traumatycznymi doświadczeniami,
 • związane z macierzyństwem, rodzicielstwem,
 • mające problemy okołorozwodowe, z uzależnieniami, z realizowaniem podjętych ról życiowych,
 • dotyczące dorastającej młodzieży,
 • potrzebujące wzmocnić poczucie własnej wartości, sprawczości,
 • chcące podnieść swoją samoświadomość w obszarze psychicznym, emocjonalnym.

W procesie terapeutycznym zapraszam do pracy nad przezwyciężaniem trudności, jak również do rozwijania swojego potencjału, mocnych stron.

668 83 78 26

malgorzata.opanowicz@wp.pl

Z wyboru i zamiłowania psychoterapeutka Dzieci i Młodzieży. Prowadzę diagnozą oraz planuję i wdrażam indywidualny plan terapeutyczny. W swojej pracy kładę duży nacisk na współprace z Rodzicami i Opiekunami moich Pacjentów.

Od 2007r. doświadczenie zdobywałam w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży szpitala w Józefowie. Podejmowałam również współpracę z państwowymi i prywatnymi poradniami zdrowia psychicznego. Dbając o jakość pracy pozostaję pod stałą superwizją zarówno w nurcie poznawczo-behawioralnym jak i EMDR. Systematycznie uczestniczę w warsztatach doskonalących.

Zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży które doświadczyły wydarzeń traumatycznych (wypadki komunikacyjne, choroby, booling, przemoc), będących w trakcie żałoby, z depresją, lękami, zespołem Asperger oraz wielu innych.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

509 058 841

mjw.psychoterapia@gmail.com

Ukończyłam całościowe szkolenia w podejściu systemowym oraz w intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej /ISTDP/.

Prowadzę psychoterapię indywidualną , par i rodzin. Zajmuję się problematyką nerwic, depresji, kryzysami związków i rodzin, celami rozwojowymi. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Certyfikat psychoterapeuty (nr 468) uzyskałam w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

W Ośrodku Psychoterapii ALEJE pracuję od jego założenia w roku 2000.

Ponadto mam doświadczenie z pracy m.in w psychiatrycznym szpitalu dziecięcym w Józefowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ośrodku Caritas dla osób uwikłanych w przemoc domową, ośrodku terapii uzależnień dla młodzieży, hospicjum, oddziale psychiatryczno-gruźliczym.

Zapraszam we wtorki i środy na terapię indywidualną ( 50 minut) a w piątki i soboty na terapię par i rodzin (90-100 minut) oraz na superwizję psychoterapii indywidualna i grupową.

603 777 233

tatiana.wroblewska@wp.pl

Ukończyłem studia magisterskie w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalnością w zakresie psychoterapii i rozwiązywania konfliktów oraz kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szczególne obszary mojego zainteresowania to: osoby ze schizofrenią, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, systemowa terapia ro
dzin, terapia par, pomoc w kryzysach egzystencjalnych i wspieranie rozwoju osobistego.

Mam żonę i troje dzieci.

600 928 524

piotropalka@poczta.onet.pl

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła trzyletnie podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie.

Od 2001 roku pracuje w całodobowym oddziale w III Klinice Psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 9 lat prowadzi także praktykę ambulatoryjną, współpracując m.in. z Ośrodkiem Psychoterapii Aleje. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Pracuje jako lekarz psychiatra. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem farmakologicznym chorób i zaburzeń psychicznych: schizofrenii i innych psychoz, zaburzeń nastroju: depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, nerwicowych, obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń adaptacyjnych, psychosomatycznych.

608 357 248

Jestem psychologiem klinicznym, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wykładowcą akademickim oraz dziennikarzem.

Jako psycholog zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową, wspieraniem i treningiem rozwoju osobistego.

Obszarem mojej pracy są m.in.:

 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • depresja,
 • zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki),
 • nerwice,
 • przewlekły stres,
 • problemy związane z wiekiem,
 • problemy z seksualnością.

To także wspieranie rozwoju osobowości, pomoc w różnego rodzaju kryzysach (emocjonalnych, osobowości, wieku, związku), radzenie sobie z trudnymi emocjami (np. złością) oraz problemami w kontaktach interpersonalnych.

Współpracuję ze Stowarzyszeniem 50+, co pozwala mi na bieżąco obserwować potrzeby również tej grupy wiekowej. Pracuję również jako terapeuta par i związków, dotyczy to zarówno związków kobiety i mężczyzny jak i par homoseksualnych. Pomoc osobom homoseksualnym jest także jednym z ważniejszych obszarów mojej pracy, od wielu lat współpracuję jako psycholog z warszawskim Stowarzyszeniem Lambda. Zajmuję się też rozwojem osobistym oraz prowadzeniem szkoleń, warsztatów i treningów psychoedukacyjnych.

W pracy wykorzystuję wszelkie metody, których uczyłam się i wciąż uczę na różnego rodzaju szkoleniach. Metody pracy dobieram w zależności od zgłaszanego problemu czy potrzeby pacjenta. Psychoterapię prowadzę pod superwizją.

Jeśli chcesz coś w swoim życiu zmienić – zadzwoń i umów się na spotkanie:

603 136 578

renrom@wp.pl

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1996), specjalizował się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W roku 2005 ukończył certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, czteroletnie studia psychoterapeutyczne pod kierunkiem Prof.Ireny Namysłowskiej. W roku 2007 ukończył roczny kurs terapii prowadzony przez Berta Hellingera.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, obsejyjno-kompulsywnych, osobowości, wieku podeszłego oraz nerwicowych.

Ma duże doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i leków.
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz rodzinną, są one superwizowane przez panią Prof. Irenę Namysłowską oraz panią mgr. Hannę Jaworską.

Konsultuje w języku angielskim. Wizyty domowe u pacjentów.

602 661 607

smolen.dominik@gmail.com

 • Jestem absolwentką wyższych studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam podyplomowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii zintegrowanej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem i dorastającym, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pod kier. prof. dr hab. med. Ireny Namysłowskiej
 • pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy systemowej
 • mam kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii
 • odbyłam staż m.in. w Grupie Synapsis oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  przez 10 lat pracowałam w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Grupy Synapsis, gdzie zajmowałam się psychoterapią dorosłych i młodzieży, prowadziłam warsztaty i zajęcia szkoleniowe dla stażystów
 • w latach 2005-2013 pracowałam w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci MCNiR, gdzie początkowo pracowałam terapeutycznie z dziećmi i prowadziłam terapię rodzinną, a następnie zajmowałam się terapią indywidualną i grupową młodzieży
 • pracowałam także w świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży oraz w ośrodku adopcyjnym, gdzie wspomagałam małżeństwa w procesie adopcji
 • swoją pracę regularnie superwizuję i podnoszę swoje kwalifikacje na specjalistycznych szkoleniach.
 • prywatnie jestem mamą syna i córki
 • lubię fotografować, czytać książki i podróżować

W Ośrodku Aleje prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych oraz młodzieży powyżej 15 roku życia. Pracuję z osobami z rozmaitymi problemami emocjonalnymi, w różnych sytuacjach życiowych, chcącymi zmienić coś w sobie i swoim życiu.

608 450 199

psychoterapia9@gmail.com

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz studia podyplomowe na kierunku psychotraumatologia. Obecnie odbywam szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym, organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Posiadam certyfikat EMDR Basic Training wydany przez EMDR Europe. Jestem terapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Tworkach oraz w Poradni Leczenia Nerwic Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par i rodzin. Pracuję w podejściu systemowym oraz metodą EMDR. Moja praca podlega stałej superwizji.

Zajmuję się terapią traumy (m.in. PTSD) oraz wsparciem osób w sytuacji kryzysu wynikającego np. z żałoby, choroby, rozstania lub utraty sensu życia. Pomagam osobom z trudnościami emocjonalnymi, z dolegliwościami psychosomatycznymi, z niskim poczuciem wartości, doświadczającym problemów w relacjach oraz mającym trudności w osiąganiu celów. Pracuję z rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych.

W celu umówienia wizyty zapraszam do kontaktu:

505 626 646

Zapoznałem się oraz akceptuję politykę prywatności. Akceptuję